Cedrus Architects

Menu

Close

ویلای شریعت

ویلای شریعت

سالنقش هانوع

موقعیت : ایران، کرج، محمدشهر، زیبا دشت

تاریخ طراحی : 1397

مساحت زمین : 2500 متر مربع

مساحت زیربنا : 550 متر مربع

کاربری : مسکونی

نقش : طراح

وضعیت : ساخته شده

فرآیند طراحی

پروژه‌ی خانه‌ی شریعت در سال ۱۳۹۷ به‌منظور طراحی یک ویلای تفریحی در زیبادشت به مجموعه‌ی سِدروس واگذار گردید. خانه‌ی شریعت فضایی مسکونی- ویلایی برای ایام تعطیل و تفریحات یک خانواده چهار نفری است که در زمینی به مساحت 2500 متر مربع با زیربنای 550 مترمربع ساخته شده‌است. بنا در دو طبقه‌ی همکف و اول ساخته شده‌است؛ تراز همکف شامل نشیمن خصوصی، سالن پذیرایی، ناهارخوری، اتاق میهمان، آشپزخانه و فضاهای خدماتی است؛ تراز اول نیز دربرگیرنده‌ی هال خصوصی و چهار اتاق خواب مستر است.

خانه‌ی شریعت از ایده‌ی ساده‌ی پیونددادن فضاهای درونی و بیرونی شکل گرفته‌است. سادگی، پرهیز از مبالغه در فرم، ارتفاع و حجم بنا و تلاش در ادغام معماری با بستر پروژه در کنار حفظ شخصیت مستقل بنا از اهداف مجموعه‌ی سِدروس برای این خانه‌ی آخر هفته بوده‌است.

در راستای مخدوش‌نکردن تداوم منظر و با درنظر گرفتن اقلیم منطقه حجم ساختمان 1.10 متر پایین تر از ورودی حیاط نشسته است. همچنین بخشی از زمین پروژه به پیاده‌رو اختصاص یافته تا آستانه‌ای درخور با فضای مکث مکفی ایجاد شود.

حجم بنا با توجه به عملکردهای عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی تعریف‌شده در فضای سکونتگاهی به سه بخش مجزا تقسیم شده‌است که هر یک در درون خود فضاهای عملکردی متعددی دارند. شکاف نور (Skylight) ایجادشده، ضمن اینکه حضور بی‌واسطه‌تر عناصر طبیعی درون بنا را ممکن می‌کند به خواست طراح در استقلال نسبی هر یک از عملکردها تاکید می‌ورزد. این به درون کشیدن عناصر طبیعی چون آب و گیاه همچنین از طریق جداره‌های شفاف و نفوذ استخر به زیر فضای سالن پذیرایی، ممکن شده است.

در خانه‌ی شریعت نوعی پویایی درون اجزای فضایی وجود دارد که مخاطب را به حرکت و کشف وا می‌دارد. حجم‌های کیوبیک سنگین در ترکیب با نور، آب و حجم سبز احساسی از استقرار و آرامش را در کنار پویایی درونی ایجاد می‌کنند.

ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- نمای خارجی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- پلان
ویلا- شریعت- پلان
ویلا- شریعت- مقطع
ویلا- شریعت- نما
ویلا- شریعت- خارجی
ویلا- شریعت- خارجی
ویلا- شریعت- خارجی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی
ویلا- شریعت- داخلی