Cedrus Architects

Menu

Close

ویلاي شماره 2/ زیبادشت

ویلاي شماره 2/ زیبادشت

سالنقش هانوع

موقعیت : ایران، کرج، محمدشهر، زیبادشت

تاریخ طراحی : 1398

مساحت زمین : 2150 متر مربع

مساحت زیربنا : 500 متر مربع

کاربری : ویلای تفریحی-اقامتی

نقش : طراح و ناظر طرح

وضعیت : ساخته شده

در یکی از کوچه هاي شهرك زیبادشت، به خانه اي روشن و شفاف بر خواهید خورد که توسط استودیو معماري سدِروس براي گذارن ایام تعطیل و تفریح زوجی جوان به همراه فرزندشان، طراحی و ساخته شده است. [ویلا ي شماره 2 زیبادشت] فضایی مسکونی-ویلایی در زمینی با مساحت 2150 مترمربع، با زیربناي 540 مترمربع، است. تراز همکف بنا شامل نشیمن خصوصی، سالن پذیرایی، ناهارخوري، اتاق میهمان، آشپزخانه و فضاهاي خدماتی است؛ طبقه اول نیز فضاهای چون هال خصوصی، آشپزخانه کوچک و چهار اتاق خواب مستر را در بر میگیرد.

اهداف و ایده های طراحی

ایده ي [ویلا ي شماره 2 زیبادشت] از بازي با دو مکعب مستطیل ساده آغاز شد، با این هدف که در عین تفکیک فضایی مشخص در تنوعی از فعالیتها، حداکثر پیوند میان درون و بیرون برقرار گردد. با توجه به عوارض و عوامل موثر بستر طرح، ابتدا دو مکعب مستطیل صلب در یک سوم انتهایی زمین مکانیابی شد، سپس با حرکت و چرخش مکعب بالا تلاش شد، فضاهاي باز میانی شکل گیرد که مناسب ترین پاسخ در ارتباط با عملکردهاي تعریف شده باشد. پس از آن پوسته مکعب ها در تعامل با فضاهاي باز و نیمه باز در سطوحی شفاف شدند تا مرز میان بیرون و درون تا حد ممکن کمرنگ گردد. ارتباط عمودي اصلی در وسط خانه قرار دارد که در روز مملو از نور طبیعی است و در شب با نورپردازي مصنوع، نور ملایمی به فضاهای اطراف منتشر می کند.

-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت

فضاهاي زیست درونی و بیرونی ویلا در ارتباط با تنوعی از فضاهاي منظري شکل گرفته اند. خانه به دو حیاط مجزا باز میشود، که این دو حیاط در ترکیب با یکدیگر، تراس و نظرگاه شرقی و تراس غربی، فضاهاي منظر ویلا را شکل میدهند؛ استخر جلوي بنا و کنسول طبقه اول بر روي آن نیز به نقطه تمرکز و توجه بنا بدل شد هاست. با توجه به ماهیت ویلا و علاقه کارفرما به تفریح و سرگرمی، ویلا شماره ي 2 خانه اي منعطف است که می تواند براي برخورداري از فضاهاي سبز و منظرین بیرونی باز شود و براي ایجاد محیطی خصوصی تر و خانوادگی تر، بسته گردد.
طراحی منظر ویلا نیز در توفیق آن نقش به سزایی داشته است. فضاهاي سبز و شاداب محوطه، پالت مینیمال بنا را تکمیل میکند و سطوح سخت نما را تا حدي نرم می سازد. اتصال مداوم فضاهاي منظري متنوع، تنوعی از تجربیات فضایی را به خوبی نشان میدهد. پرسه زدن در [ویلاي شماره 2 زیبادشت]، در مجاورت سبزینگی گیاهان، صداي پرندگان، صداي آب و خنکاي آن، احساسات و حواس مختلفی را بر می انگیزد و تجربه هاي دلنشین براي ساکنانش فراهم می آورد .

ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
ویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس
-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت
-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت
-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت
ویلاي شماره 2/ زیبادشت
-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت
-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت
-سدروسویلاي شماره 2/ زیبادشت-سدروس